Tytuł


Wieczór z Gwiazdami: Don Kichot

Wieczór z Gwiazdami: Don Kichot

Spektakl w ramach Festiwalu Teatralnego Masska.
przedsprzedaż 10 zł, w dniu spektaklu: 15 zł  więcej

Teatr Adama Walnego „Don Kichot”

Don Kichote! – spektakl ucznia o mistrzu, Sancho Pansy o Don Kichocie, realizowany w autorskiej technice kina manualnego czyli szkiców piórkiem poruszanych zmiennym światłem i ruchem obrazu.
Aktorami dramatu są rysunki i relacje rysującego Sancho Pansy – analfabety do piśmiennego ale tylko narysowanego i fizycznie już nieobecnego Don Kichota, obrastającego w mit proroka epoki nowożytnej. Porównany przez Sancho Pansę Don Kichote do Chrystusa nobilituje pijaka i prymitywa do roli apostoła, której to roli Sancho stara się sprostać.

premiera: lipiec 2013
Pomysł i wykonanie: Adam Walny
Śpiew: Katarzyna Walny-Bytowska

O Teatrze

Adam Walny – absolwent Wydziału Reżyserii Teatru lalek Akademii Teatralnej w Warszawie, dyplomowany snycerz. Od 1995 roku prowadzi autorski teatr przedmiotu Walny-Teatr. W 2007 roku założył Instytut Teatru Przedmiotu – objazdowy zespół edukacji teatralnej. W 2012 roku otwierał swoim Hamletem scenę lalkową na Zamku Elsynor w Danii. Od kwietnia do końca października gra na festiwalach w kraju i za granicami.Od listopada do marca prowadzi warsztaty pisania scenariusza, adaptacji tekstu, budowy i animacji tradycyjnych i autorskich technik teatru lalek oraz gry aktora przedmiotem, itp.

Wielokrotnie nagradzany na festiwalach oraz doceniany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendiami
i odznaczeniami.

Walny-Teatr działa od 1995 roku. W tym czasie zagrał na ponad 300 festiwalach w kraju i na świecie. Zrealizował 18 autorskich spektakli w pionierskich technikach teatru przedmiotu: marionety podwodne, pałuby, kino manualne, figury-instrumenty, nadmarionety klawiszowe, obiekty wielofunkcyjne. Teatr działa zarówno w warunkach studyjnych jak plenerowych. W instytucjach oraz niezależnie. Prowadzi działalność zarówno laboratoryjną jak edukacyjną. W 2012 roku spektaklem Opus Hamlet otwierał scenę lalkową Zamku Elsynor. Spektakle z udziałem rozwiązań lalkowych teatru Walnego grają zarówno teatry dramatyczne, muzyczne, teatry tańca i pantomimy oraz tradycyjne teatry lalkowe.

https://walny-teatr.pl/o-teatrze/

Polecamy:


Polska Noc Kabaretowa 2019 - Humor świata

Prawdziwa gratka dla fanów legendy polskiego rocka!